Coronavirus en het AOV

Welke maatregelen neemt RMC?

RMC volgt de richtlijnen van het RIVM, de algemene maatregelen zoals die door de overheid zijn afgekondigd en de voor vervoer specifieke richtlijnen van het ministerie van I &W en de KNV Taxi- en zorgvervoer. De gezondheid van onze medewerkers en klanten heeft de hoogste prioriteit. Daarbij verliezen we de continuïteit van onze dienstverlening niet uit het oog. Wij volgen de onderstaande algemene hygiëne maatregelen onverkort:

 • Bij kuchen, hoesten en/of verkouden: blijf thuis. Als een gezinslid koorts heeft blijft het hele huishouden thuis;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Geen handen schudden en regelmatig handen wassen;
 • Hoesten/niezen in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Onze medewerkers werken zo veel als mogelijk thuis. Vergaderingen, trainingen en andere bijeenkomsten gaan niet door, of vinden telefonisch en/of digitaal plaats;

Welke maatregelen gelden in het AOV?

Wat betreft het AOV volgen wij per maandag 8 juni het Protocol Veilig Zorgvervoer zoals afgegeven door het KNV. In dit protocol zijn voorschriften opgenomen voor het Zorgvervoer, waaronder ook het AOV valt. 

Voor u als passagier betekent dit:

 • Reis alleen wanneer u gezond bent en wanneer het AOV de enige wijze is waarop u zich kunt verplaatsen voor noodzakelijke reizen
  • Bij noodzakelijke reizen kunt u denken aan: mantelzorg leveren aan iemand in uw omgeving, aanwezig zijn bij een uitvaart- of huwelijk, het afleggen van een schoolexamen, het doen van boodschappen of het bezoeken van uw huisarts of apotheek.
 • U kunt uw reis uitsluitend telefonisch bestellen via 020 - 890 0000. Op die manier zijn wij in de gelegenheid de gezondheidsvragen die het RIVM heeft opgesteld aan u te stellen. Het is dus niet mogelijk om via onze website en app uw reis te reserveren;
 • Zorg er voor dat u buiten klaar staat voor vertrek. Het is de chauffeur niet toegestaan om u binnen op te halen of af te zetten;
 • Tijdens uw reis dient u een (niet-medisch) mondkapje te dragen;
 • Het is niet toegestaan om te reizen met uw scootmobiel;
 • Als rolstoel gebonden bent wordt u geholpen zoals u dat gewend bent, echter worden contactpunten gereinigd voordat de chauffeur uw rolstoel aanraakt en vastzet;
 • De chauffeur zal u indien gewenst ondersteunen bij het in- en uitstappen en ondersteunt u met uw eventuele bagage en rollator of ander hulpmiddel;
 • Het is niet mogelijk om contant te betalen in de taxi. Als u (nog) geen machtiging voor automatische incasso heeft kunt u dit melden bij het bestellen van uw reis. Wij sturen u in dat geval een machtigingsformulier toe.

Voor onze chauffeurs betekent dit:

 • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje;
 • De chauffeur reinigt contactpunten in de taxi na elke rit en ventileert het voertuig zo veel mogelijk;
 • Ritten worden weer gecombineerd op onderstaande wijze:
  • Maximaal 2 passagiers in een taxi
  • Maximaal 4 passagiers in een bus
 • De chauffeur mag besluiten u niet te vervoeren als bij het ophalen blijkt dat u klachten (verkoudheid, hoesten, e.d.) heeft.

Wij begrijpen dat sommige maatregelen lastig zijn. Wij vragen hiervoor op voorhand uw begrip. Zo proberen we met elkaar te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Onze bewondering gaat uit naar iedereen die in deze omstandigheden voor elkaar zorgt. Samen komen we deze moeilijke tijd door.

Indien er nieuwe voor het vervoer relevante ontwikkelingen zijn stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

Terug naar overzicht