OV Coach

Voor mensen die minder mobiel zijn door een beperking van spraak, zicht, gehoor, beweging of begrip is het niet vanzelfsprekend om alleen te kunnen reizen in het openbaar vervoer.  De OV-coach gaat met mensen meereizen om hen op te leiden om zelfstandig te kunnen reizen of om samen met hen naar een bestemming te gaan, bijvoorbeeld werk, school of de sportclub.

Om de OV-coach tot een succes te maken stimuleert RMC vrijwilligers om deel te nemen als OV-coach. Wij zetten ons daarnaast in om passagiers vanuit het doelgroepenvervoer naar een OV-coach te begeleiden.

Zorgt u voor iemand of begeleidt u iemand die niet zelfstandig kan reizen door Amsterdam? Of durft of kunt u zelf niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? 

De OV-coach wil u graag wat vragen stellen. Vul in 3 minuten de online vragenlijst in:

Terug naar overzicht