Corona maatregelen in het AOV

De vervoerders van het AOV (o.a. RMC) volgen de richtlijnen van het RIVM, de algemene maatregelen zoals die door de overheid zijn afgekondigd en de voor vervoer specifieke richtlijnen van het ministerie van I &W en de KNV Taxi- en zorgvervoer. De gezondheid van onze medewerkers en klanten heeft de hoogste prioriteit. Daarbij verliezen we de continuïteit van onze dienstverlening niet uit het oog. Wij volgen de onderstaande algemene hygiëne maatregelen onverkort:

 • Bij kuchen, hoesten en/of verkouden: blijf thuis. Als een gezinslid koorts heeft blijft het hele huishouden thuis;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Geen handen schudden en regelmatig handen wassen;
 • Hoesten/niezen in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Welke maatregelen gelden in het AOV?

Wat betreft het AOV volgen wij de sectorprotocollen Zorgvervoer voor kinderen en jongeren (t/m 17 jaar) en Zorgvervoer vanaf 18 jaar zoals afgegeven door branchevereniging KNV (versie 25-1-2021). 

Voor u als passagier betekent dit:

 • Reis alleen wanneer u gezond bent en de reis voor u noodzakelijk is. Vervoer naar COVID teststraten is niet toegestaan;
 • Bij het bestellen van uw reis zullen wij u de gezondheidsvragen van het RIVM stellen;
 • Zorg er voor dat u buiten klaar staat voor vertrek. Het is de chauffeur niet toegestaan om u binnen op te halen of af te zetten;
 • Tijdens uw reis dient de passagier een chirurgisch mondkapje (type 2 of type IIR) te dragen. Een gezichtsscherm (face shield) of niet-medisch mondmasker worden als onvoldoende bescherming beschouwd en is derhalve niet toegestaan. Onze chauffeurs dragen chirurgische mondkapjes;
 • Vanaf 8 februari geldt er een maximering van de bezetting in voertuigen: per bank of rij stoelen mag slechts één passagier plaats nemen, waarbij reizigers niet achter elkaar of de chauffeur plaats mogen nemen. Indien reizigers één huishouden of woongroep vormen mag een niet-medisch mondkapje gedragen worden;
 • Als u rolstoel gebonden bent wordt u geholpen zoals u dat gewend bent. Contactpunten worden gereinigd voordat de chauffeur uw rolstoel aanraakt en vastzet;
 • De chauffeur zal u indien gewenst ondersteunen bij het in- en uitstappen en ondersteunt u met uw eventuele bagage en rollator of ander hulpmiddel;
 • Het is niet mogelijk om contant te betalen in de taxi. Als u (nog) geen gebruik maakt van de automatische incasso kunt u dit melden bij het bestellen van uw reis. De vervoerder stuurt u in dat geval een machtigingsformulier voor automatische incasso toe;
 • De chauffeur reinigt contactpunten (handgrepen, gordels, e.d.) na elke rit en ventileert het voertuig zo veel mogelijk;
 • De chauffeur mag besluiten u niet te vervoeren als bij het ophalen blijkt dat u klachten (verkoudheid, hoesten, e.d.) heeft.

Wij begrijpen dat sommige maatregelen lastig zijn. Wij vragen hiervoor op voorhand uw begrip. Zo proberen we met elkaar te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Onze bewondering gaat uit naar iedereen die in deze omstandigheden voor elkaar zorgt. Samen komen we deze moeilijke tijd door.

Terug naar overzicht