Zo werkt AOV

AOV is een vervoersvoorziening van de gemeente Amsterdam die bestaat uit vier verschillende vervoersproducten. RMC is verantwoordelijk voor twee van deze vervoersproducten:

  1. Beschermend vervoer
    Deze dienst is bedoeld voor alle 75-plussers zonder mobiliteitsbeperking. U kunt zonder begeleiding of ondersteuning van de chauffeur het voertuig of uw bestemming bereiken.
  1. Deur tot deur samenreizend vervoer
    Deze dienst is bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking. U heeft enige hulp nodig bij het bereiken van het voertuig en uw bestemming en/of bij het in- en uitstappen. De gemeente kent dit vervoer toe na een aanvraag en beoordeling van uw persoonlijke situatie.

De andere twee vervoersproducten in AOV, Deur tot deur Plus en Kamer tot kamer vervoer, worden verzorgd door ons collegabedrijf Transvision.

Hoe werkt AOV?
De gemeente Amsterdam heeft RMC opdracht gegeven om AOV mogelijk te maken. Een inwoner heeft een indicatie op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nodig om gebruik te mogen maken van AOV-diensten. Deze indicatie geeft de gemeente Amsterdam af na een onderzoek.

Aanmelden en lidmaatschap
Woont u in Amsterdam? En kunt u als gevolg van een mobiliteitsbeperking minimaal een half jaar niet met gewone (openbare) vervoermiddelen reizen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor AOV. Bent u minimaal 75 jaar oud, dan kunt u ook gebruik maken van AOV.

Hebt u nog nooit met AOV gereisd dan kunt u zich melden bij de WMO helpdesk of het Sociaal Loket bij u in de buurt. U kunt de gemeente op de volgende manieren bereiken:

WMO helpdesk: 0800 0643

Sociaal Loket: www.amsterdam.nl/sociaalloket

Op locatie: In elk voormalig stadsdeel is er een Sociaal Loket

De gemeente Amsterdam beoordeelt vervolgens of u op basis van uw situatie recht heeft op AOV. Wanneer uw aanvraag door de gemeente wordt toegewezen, meldt de gemeente u aan bij RMC. Bij een indicatie voor Beschermd vervoer en Deur tot deur samenreizend vervoer staat RMC voor u klaar. Wij zorgen er vervolgens voor dat u zorgeloos van deur tot deur wordt gebracht.

AOV-pas
Nadat uw aanvraag is toegewezen, ontvangt u van de gemeente Amsterdam een AOV-pas. Op de AOV-pas staat uw pasnummer vermeld. Het pasnummer gebruikt u bij het reserveren van een rit bij RMC. Ook tijdens de rit heeft u de pas nodig, zodat de chauffeur kan registreren dat u daadwerkelijk heeft gereisd.

Opzeggen
U kunt zich altijd weer uitschrijven voor AOV. Dit kunt u schriftelijk en telefonisch doen bij de gemeente Amsterdam. Wanneer u AOV opzegt, wordt de AOV-pas geblokkeerd. Wilt u later weer gebruikmaken van AOV? Dan kunt u opnieuw een verzoek indienen bij de gemeente Amsterdam.

Bekijk ook:
Rit reserveren
Wat kost AOV
Tijdens de rit
Nadat u gereisd heeft

Terug naar Home